Revolutionerar kampen mot narkotika i trafiken

Biosensors unikt snabba testmetod gör det för första gången möjligt att utföra rutinkontroller av narkotikaintag vid vägkanten. Narkotikapåverkade förare i trafiken är ett stort problem som trafikpolisen hittills haft små möjligheter att bekämpa på ett effektivt sätt. BIOSENS®600 kan revolutionera polisens arbete för ökad trafiksäkerhet.