Investor Relations

Here you can access Biosensor Applications’ annual and interim reports in Swedish from 2010 and forward.
 

2019

Årsredovisning 2018 Iterata AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Iterata AB (publ)

 

2016

ITERATA AB – NYEMISSION 2016
Styrelsens emissionsbeslut
Anmälningssedel
Särskild anmälningssedel
Villkor och anvisningar
Årsredovisning Iterata AB tid. Biosensor Applications Sweden AB
Protokoll årsstämma 2016

NYEMISSION 2016
Anmälningssedel
Särskild anmälningssedel
Villkor och anvisningar

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

 

2015

Underrättelse nedsättning aktiekapital

Årsredovisning 2014

Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

2014

NYEMISSION 2014
V&A Biosensor
Anmälningssedel UF BIAP

A- och C-aktie emission

Kallelse till årsstämma 2014

NYEMISSION I BIOSENSOR APPLICATIONS AB, MAJ 2014
VD brev
Anmälningssedel
Villkor & Anvisningar

Biosensor Applications Sweden AB Årsredovisning 2013

2013

Årsredovisning 2012

Delårsrapport Q1 2013

Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Bokslutskommunkié 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Anmälningssedel

 

2012

Delårsrapport tre: 1 januari-30 september 2012

Informationsmemorandum

Anmälningssedel

Delårsrapport två: 1 januari-30 juni 2012

Delårsrapport ett: 1 januari-31 mars 2012

2011

Årsredovisning 2011

Bokslutskommuniké 2011

Tilläggsprospekt
Prospekt December 2011
Anmälningssedel II
Årsredovisning 2010 (införlivad genom hänvisning)
Årsredovisning 2009 (införlivad genom hänvisning)
Årsredovisning 2008 (införlivad genom hänvisning)

Delårsrapport tre: 1 januari-30 september 2011

Delårsrapport två: 1 januari – 30 juni 2011


Teckningsoption

Teckningsoption TO 5A
Företrädesemission
Prospekt April 2011
Tilläggsprospekt
Inbjudan till teckning av units | Anmälningssedel
Årsredovisning 2010 (införlivad via hänvisning)
Årsredovisning 2009 (införlivad via hänvisning)
Årsredovisning 2008 (införlivad via hänvisning)

Delårsrapport ett: 1 januari – 31 mars 2011
Information om sammanläggningen av aktier i Biosensor 2011

Extra General Meeting, 20 April, 2011
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens kompletta förslag till beslut på extra bolagsstämma
Bilaga A Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisorns Yttrande

 

2010


Årsredovisning 2010

Year-End Report 2010Bokslutskommuniké 2010 |
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sep 2010
Inbjudan till teckning av A-aktier – Teaser
Anmälningssedel för teckning av A-aktier utan stöd av teckningsrätter i Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Inbjudan till teckning av aktier – Prospekt
Delårsrapport 1 Jan – 30 Juni 2010
Delårsrapport 1 Jan – 31 Mars 2010

Arkiv Årsredovisningar
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Delårsrapport 1 Jan – 30 Jun 2011Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2001
Årsredovisning 2000
Årsredovisning 1999

In English: Archive Annual Reports and Financial Reports
Year-End Report 2010
Year-End Report 2008
Annual Report 2007
Year-End Report 2007
Annual Report 2006
Year-End Report 2006
Annual Report 2005
Annual Report 2004
Annual Report 2003
Annual Report 2002
Annual Report 2001
Annual Report 2000