A- och C-aktie emission

October 10, 2014

Årsredovisning för Biosensor Applications Sweden AB kan laddas ner här:
2014-10-10 nyemission