Årsredovisning Iterata AB (pub) 2018

May 23, 2019

Årsredovisning för Iterata AB (publ) finns att ladda ner från denna länk: Årsredovisning 2018

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
VD, Iterata AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Iterata är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Iterata vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.