Beslut att förlänga teckningstiden

May 26, 2014

Styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Ny sista teckningsdag är den 5 juni 2014. Bakgrunden till förlängningen är att Bolagets årsredovisning kommer hållas tillgänglig från den 27 maj 2014.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.