Biosensor: Biosensor tecknar avtal med KeTech System Ltd

September 19, 2011

Biosensor har tecknat ett avtal med sin engelska distributör KeTech System Ltd avseende en marknad i Asien.

Avtalet innebär att om Biosensor erhåller en förbetald order om 10 stycken BIOSENS® system före mitten av december, får KeTech exklusivitet på en marknad i Asien. Distributören har indikerat att den här ordern kan ses som initial i ett större sammanhang.

– Avtalet är mycket glädjande, säger Erik Lissner VD på Biosensor och fortsätter, distributören gör bedömningen att förutsättningarna är goda för att avtalet ska komma på plats. Detta skulle innebära ett genombrott på den aktuella marknaden.

– Det är ett resultat av vårt arbete med att stärka vårt distributörsnätverk för att ta in beställningar från både nya och befintliga partners. Med fler enheter till distributörer ökar säljtrycket på de lokala marknaderna, avslutar Erik Lissner.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required