Biosensor: Genomför sammanläggning av aktier

January 14, 2011

Extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ), den 13 januari 2011, beslutade att en sammanläggning av aktier 1:100 skall ske.

Sammanläggningen innebär att 100 aktier läggs samman till 1 aktie och genomförs i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Efter sammanläggningen och minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 9 959 704 kronor och fördelas på 12 449 630 aktier med ett kvotvärde om 0,80 kronor per aktie.

De aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Sedermera Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 4 februari 2011. Sista dagen för handel före sammanläggning är den 1 februari 2011 och första dag för handel med de sammanlagda aktierna är den 2 februari 2011.

Frågor med anledning av den praktiska hanteringen av sammanläggningen kan ställas till Sedermera Fondkommission AB, avdelningen för Corporate Finance, 0431-47 17 20.

Tidsplan för sammanläggningen

1 februari 2011 Sista dag för handel med gammal aktie
2 februari 2011 Handel med de sammanlagda aktierna påbörjas
4 februari 2011 Avstämningsdag för sammanläggningen

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.