Biosensor gör nedskrivning av engångskaraktär

August 31, 2012

Styrelsen i Biosensor har beslutat att genomföra en nedskrivning av engångskaraktär avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader med 18,13 mkr.

Bakgrunden till nedskrivningen är att Bolagets försäljningsmål för första halvåret 2012 inte infriats vilket skapar osäkerhet rörande värderingen av tillgångsposten ”aktiverade utvecklingskostnader”. Av försiktighetsskäl har därför styrelsen beslutat att genomföra nedskrivningen, vilken i sin helhet slår mot det redovisade resultatet för tredje kvartalet 2012. Nedskrivningen har ingen likviditetspåverkande effekt och är av engångskaraktär. Efter nedskrivningen föreligger en mindre kvarvarande post om 7,283 mkr hänförd till aktiverade utvecklingskostnader i Bolagets balansräkning.

 

 
För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.