Biosensor tecknar avtal med APAC Security Ltd.

March 7, 2012

För att öka Biosensors närvaro på den kinesiska marknaden och bygga upp ett nätverk av återförsäljare i Kina har ett avtal tecknats med APAC Security Ltd.

APAC Security Ltd. leds av Carl Lundberg som är tidigare CEO på Biosensor Applications. APAC Security i Kina ingår i samma företagsgrupp som säljer Biosensors produkter i Australien.

Avtalet innebär att APAC Security i Kina kommer att i nära samarbete med Biosensor rekrytera och driva ett flertal lokala återförsäljare på den Kinesiska marknaden. Målsättningen är att under året utöka antalet partners samt säkerställa ökad försäljning via de redan upparbetade distributörerna däribland Sinotechton. Med APAC Security i Kina förbättras uppföljning av installerade produkter och möjligheter till fördjupat samarbete på lokalt språk med de kontakter som har etablerats under åren.
– Det är mycket positivt att vi tillsammans med APAC Security nu med lokal närvaro och kunskap om den Kinesiska marknaden kan ta hand om förfrågningar och intresse från kinesiska kunder och myndigheter. 2011 såldes ett BIOSENS instrument till en myndighet i Kina med hjälp av APAC Security. Avtalet är en fortsättning på det samarbetet i syfte att möjliggöra nya försäljningar under året och framöver, säger Erik Lissner VD Biosensor.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

 

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.