C-aktieemission tecknad till 41% motsvarande 0,83 Mkr.

December 14, 2012

Bolaget har avslutat teckningstiden i den en riktade nyemissionen av C-aktier. Emissionen
tecknades till 41% motsvarande 826 200 kronor. Beloppet beräknas att komma Bolaget
tillgodo under december månad efter att registrering hos Bolagsverket genomförts.
För vidare information, var vänlig kontakta:

Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

.
Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.