Emissionen i Biosensor Applications Sweden AB registrerad hos Bolagsverket

November 30, 2012

Den genomförda nyemissionen har nu registerats hos Bolagsverket och Bolaget meddelar därför om omvandlingen av BTA till aktier. Detta innebär följande:

Sista handelsdag BTA: 2012-12-04

Stoppdag/Omvandling sker: 2012-12-07

De nya aktierna syns: 2012-12-11

Antal nya A-aktier: 303 207 stycken

Totalt antal A-aktier efter omvandling: 661 698 stycken

För vidare information, var vänlig kontakta:

Fredrik Vojbacke

Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 708 99 04 63

email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.