Emissioner avslutade och registerade

December 18, 2014

Biosensor har registrerat nyemissioner. I A-aktieemissionen tecknades 36 461 871 st aaktier till ett totalt belopp om 1 458 474, 84 kronor, varav 267 057 kronor betalades kontant och resterande genom betalning med fordran på Bolaget. C-aktieemissionen tecknades till totalt 34 360 st C-aktier till ett belopp om totalt 3 092 400 kronor och hela det tecknade beloppet betalades med fordrdan på Bolaget.

Efter dessa nyemissioner uppgår nu antalet aktier till 49 033 212 st A-aktier samt 36 078 st C-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 1 951 366,396020 kronor.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.