Fördjupat samarbete med APAC Security Ltd., även lagt order om 0,25 Mkr

January 24, 2013

Biosensor Applications International AB, ett dotterbolag till Biosensor Applications Sweden AB har ingått ett avtal (“Memorandum of Understanding, MoU”) med APAC Security Ltd (“APAC”), som bland annat innebär ett utökat samarbete för marknadsföring och försäljning av BIOSENS-systemet. Syftet med avtalet är APAC ska vara en strategisk pertner till Biosensor och på ett kostnadseffektivt sätt hantera och vidga återförsäljarnätet samt intensifiera marknadsinsatserna i Asien inklusive Kina och Australien; samtliga högprioriterade marknader för Biosensor.

APAC kommer att vara Biosensors regionala partner för val, hantering och uppföljning av återförsäljare. I anslutning till MoUt har APAC lagt en order om 0,25 Mkr avseende Biosens 600-system. Leverans beräkans ske under januari/februari.
Biosensors tf. VD Fredrik Vojbacke säger i en kommentar: “Genom samarbetet blir APAC en strategisk partner för Biosensor och ger oss möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt få en regionalt förankrad sälj, support och marknadskanal på några av de mest intressanta marknaderna för bolagets produkter idag”.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.