Företrädesemissionen genomförd

October 11, 2010

Onsdagen den 6 oktober 2010 avslutades teckningstiden i Biosensor Applications Sweden AB:s (publ) företrädesemission. Emissionen fulltecknades och därmed tillförs Biosensor cirka 16,6 MSEK, före emissionskostnader och av emissionsvolymen tecknades cirka 77 procent av bolagets befintliga aktieägare, med stöd av teckningsrätter.

254 957 180 A-aktier, motsvarande cirka 77 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Cirka 10 procent, 33 008 687 A-aktier, tecknades utan stöd av teckningsrätter och 43 968 913 A-aktier, motsvarande 13 procent av emissionen, tilldelas garantitecknare.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 1 244 761 059 aktier, varav 9 808 650 är icke-listade C-aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 49 790 442,36 SEK.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA sker på AktieTorget fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av november.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.