Förlänger teckningstiden i C-aktieemissionen till den 12 december 2012

December 6, 2012

 

Biosensor Applications Sweden AB kommunicerade den 22 november 2012 att man beslutat om riktad nyemission av C-aktier till C-aktieägarna med sista teckningsdag den 7 december 2012 samt likviddag den 12 december 2012. Mot bakgrund av de störningar på postgången som kan ha uppkommit till följd av den rådande väderleken vad avser Bolagets utskick av den 3e december 2012 till Caktieägarna, innefattande bl.a. förtryckt anmälningssedel, villkor och anvisningar m.m., har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden med ytterligare 3 vardagar till den sedan tidigare kommunicerade teckningstiden. Därmed gäller följande tillägg:

Sista teckningsdag: 12 december 2012

Likviddag: 17 december 2012

För vidare information, var vänlig kontakta:

Fredrik Vojbacke

Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 708 99 04 63

email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.