Förslag från huvudägare inför årsstämma den 14 juni 2011

June 1, 2011

Gylling Invest AB, huvudägare i Biosensor Applications Sweden AB (publ), har lämnat följande förslag inför årsstämman den 14 juni 2011.

 
Huvudägaren föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Vidare föreslår huvudägaren omval av Lars Burström, Bengt Hagander och Svante Lundbrink samt nyval av Fredrik Wredmark som ordinarie styrelseledamöter i Biosensor. Eventuella kompletteringar gällande förslaget kan komma att lämnas vid årsstämman, då även en presentation av Fredrik Wredmark är planerad att ske. Leif Engström och Tomas Wängberg har meddelat att de avböjer omval. Härutöver föreslår huvudägaren att styrelsearvode skall utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelseordförande samt två (2) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter i Biosensor.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.