Förtydligande avseende delregistrering av emissionen

January 31, 2012

Företrädesemissionen som genomfördes och fulltecknades i december 2011 delregistreras vid två olika tillfällen, varav delregistrering ett om 256 738 705 nya A-aktier registrerades hos Bolagsverket den 25 januari 2012, se pressmeddelande den 26 januari 2012.

Delregistrering två omfattar de resterande 71 931 527 A-aktier, vilka kommer att registreras under våren 2012.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

  

 Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.