Information om handelsfunktion efter avlistning från AktieTorget

August 27, 2013

Biosensor Applications Sweden ABs sista handelsdag på AktieTorget är fredagen den 30 augusti. För att aktieägarna ska ha en viss marknadsmekanism även efter detta datum har styrelsen beslutat att Bolagets A-aktie från den 2 september ska att handlas via Aqurat Fondkommission ABs inofficiella lista.

Aqurat Fondkommission AB organiserar handel i inofficiella instrument genom BeQuoteds OTC-system, och kurser kommer att visas på www.aqurat.se samt www.bequoted.com. Privatpersoner som önskar lägga order ombedes att kontakta sin bank eller förvaltare vilken i sin tur kontaktar Aqurat Fondkommission AB för genomförande av köp och sälj.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.