Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

May 17, 2015

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby.
Kallelsen i sin helhet finns att läsa under denna länk: Kallelse till årsstämma 2015

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.