Nytt datum för årsstämma

April 15, 2011

I Biosensor Applications Sweden AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2010 förmedlades att årsstämma skulle hållas den 18 maj 2011. Med anledning av styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission (villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 20 april 2011) har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman. Nytt datum för årsstämma är den 14 juni, kl.15.00, 2011. Ytterligare information inför årsstämman publiceras i samband med kallelse till årsstämma, vilken skall publiceras senast två veckor före årsstämman.

 
För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.