Offentliggörande av tilläggsprospekt

May 11, 2011

Biosensor Applications Sweden AB (publ) genomför en företrädesemission där även allmänheten ges rätt att teckna units (A-aktier och teckningsoptioner). Teckningstiden löper till och med den 18 maj 2011. Biosensors prospekt godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 april 2011, då även prospektet offentliggjordes. Biosensor offentliggör härmed ett tilläggsprospekt som har upprättats med anledning av att bolaget den 5 maj 2011, under pågående teckningstid, offentliggjorde delårsrapport för första kvartalet 2011. Tilläggsprospektet finns att tillgå på Biosensors (www.biosensor.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

 
För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.