Översvämningar i Asien försenar affär med KeTech System Ltd

November 11, 2011

Biosensors tidigare kommunicerade affär med KeTech om 10 BIOSENS® -system avseende en marknad i Asien kommer sannolikt att bli försenad på grund av översvämningar i området.

Avtalet som innebar att KeTech får exklusivitet på en marknad i Asien då de lägger en förutbetald order om 10 stycken BIOSENS®-system före mitten av december blir sannolikt försenat.

­– De tragiska översvämningarna har lett till stora skador. Tyvärr innebär detta också förseningar av våra affärer inom detta område, säger Erik Lissner, VD på Biosensor och fortsätter, distributören gör bedömningen att affären försenas, men att förutsättningarna fortfarande är goda för att avtalet ska komma på plats.

 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

 

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.