Sista dag för handel med BTA

October 25, 2010

Den 6 oktober 2010 avslutades teckningstiden i Biosensor Applications Sweden AB:s (publ) företrädesemission, som fulltecknades. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är måndagen den 1 november 2010. Stoppdag är den 4 november 2010.

331 934 780 A-aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 8 november 2010. Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 1 244 761 059 aktier, varav 9 808 650 är icke-listade C-aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 49 790 442,36 SEK.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.