Sista dag för handel med BTU – handel med TO 5A inleds den 28 juni 2011

June 16, 2011

I maj 2011 genomförde Biosensor Applications Sweden AB (publ) en företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna units bestående av A-aktier och teckningsoptioner av serie TO 5A. Tisdagen den 21 juni 2011 är sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit). Stoppdag är den 27 juni 2011.

17 429 482 A-aktier och 4 979 852 teckningsoptioner av serie TO 5A registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 28 juni 2011. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 29 879 112 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 23 903 289,60 kronor. Därutöver kommer det att finnas 4 979 852 utestående teckningsoptioner av serie TO 5A i Biosensor.

Teckningsoptioner TO 5A:
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad

A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 28 juni 2011 till och med den 7 december 2011. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till A-aktier ges vid tre tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 augusti 2011, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 oktober 2011 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2011. Med anledning av en mindre förskjutning i registreringsprocessen inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO 5A på AktieTorget den 28 juni 2011.

 
För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

E-post: email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.