Sista dag för handel med BTU

January 26, 2012

I december 2011 genomförde Biosensor Applications Sweden AB (publ) en
företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna A-aktier. Måndagen den 30 januari 2012 är sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit). Stoppdag är den 2 februari 2012.

256 738 705 nya A-aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 6 februari 2012. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 286 519 729 aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.