Sista dag för handel med BTU

January 5, 2010

Biosensor genomförde under november/december 2009 en företrädesemission som blev kraftigt övertecknad. På måndag i nästa vecka, den 11 januari 2010, är sista handelsdag för betalda tecknade units (BTU). Stoppdag är den 14 januari.

Varje unit omvandlas till fyra (4) nyemitterade A-aktier, en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) och en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A). De nyemitterade teckningsoptionerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget med start den 1 februari 2010.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 mars 2010.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 maj 2010.

142 416 612 nya A-aktier, 35 604 153 teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) samt 35 604 153 teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A) har delregistrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 18 januari 2010.

Efter delregistreringen av emissionen uppgår det totala antalet aktier i Biosensor till 839 219 055 aktier, varav 9 808 650 är C-aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: 46 (0)8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag noterat på AktieTorget. Huvudkontoret ligger i Solna, Stockholm. Företaget har utvecklat en metod för att hitta spårämnen av narkotika och sprängämnen. Teknologin är baserad på bioteknologiska hyperkänsliga sensorer som kan upptäcka och analysera dessa ämnen simultant, även i mycket små mängder. Teknologin är träffsäker och ger få falsklarm. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.