Sista dag för handel med teckningsoptioner (TO 3 A)

March 18, 2010

Fredagen den 26 mars 2010 är sista dag för handel med Biosensors teckningsoptioner (TO 3 A) och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner (TO 3 A) kan äga rum till och med onsdagen den 31 mars 2010. Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,10 SEK.

Det finns även teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A) utgivna. Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner (TO 4 A) kan äga rum till och med 31 maj 2010.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 706 7500
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.