Biosensor ändrar rapportdagar

August 22, 2012

Styrelsen i Biosensor har beslutat att fr.o.m. rapportering av Q2 ska rapport publiceras den sista vardagen i månaden som infaller två månader efter balansdagen. Därmed kommer Biosensor att rapportera enligt nedanstående: 

  • Q2 rapport för perioden april-juni 2012 publiceras den 31 augusti 2012
  • Q3 rapport för perioden juli-september publiceras den 30 november 2012
  • Bokslutskommuniké 2012 publiceras den 28 februari 2013.

 Bakgrunden till ändrad rapportrutin är att bolaget beslutat att outsourca sin ekonomifunktion varvid styrelsen bedömer att den extra tid som ges genom en ändrad rapportrutin är nödvändig.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.