Biosensor Applications VD säger upp sin anställning

June 18, 2012

Erik Lissner har idag meddelat styrelsen att han vill avgå som VD för Biosensor Applications AB.

– Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik tid på Biosensor Applications  men det är nu rätt tid för någon annan att ta vid och utveckla bolaget vidare säger Erik Lissner VD i Biosensor Applications Sweden AB.

 – Under min tid har vi målmedvetet utvecklat Biosensor från ett teknikfokuserat utvecklingsbolag till ett spjutspetsföretag med fokus på försäljning. Vi har fokuserat på att marknadsanpassa produkten avseende konfiguration, applikation, prissättning och kommunikation så att den blir konkurrenskraftig för specifika applikationer. Parallellt med förändringsarbetet har en grundlig översyn av organisationen genomförts, vilket har lett till en halvering av rörelsekostnaderna. Det känns som ett bra tillfälle att lämna över stafettpinnen, avslutar Erik Lissner.

– Erik har en uppsägningstid om sex månader under vilken tid han kommer fullfölja sitt uppdrag samt stå till styrelsens förfogande. Styrelsen har påbörjat en utvärdering och kommer använda det närmaste halvåret för rekrytering av en ny VD säger Biosensors styrelseordförande Tommy Trollborg.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Tommy Trollborg

Styrelseordförande,  Biosensor Applications Sweden AB (publ)

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.