Biosensor förlänger teckningstiden mot bakgrund av order från Japan och Malaysia

October 12, 2012

Biosensor har idag erhållit en order avseende 3 stycken BIOSENS®300 från sin distributör i Japan samt en villkorad order avseende 10 stycken BIOSENS®600 system från Malaysia. Beställningarna är de största under innevarande år.

Styrelsen bedömer att dessa beställningar är en väsentligt positiv händelse för Biosensors verksamhet och har därför beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att ge aktieägare och övriga intressenter, som ännu inte bestämt sig, mer tid att utvärdera denna nya information i sina beslut.

Teckningstiden förlängs därmed till den 23 oktober 2012.

Se mer information angående emissionen på www.aqurat.se samt www.aktietorget.se

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
+46 8 706 75 00

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.