Biosensor genomför riktad nyemission av preferensaktier serie C

November 22, 2012

 

Styrelsen i Biosensor har beslutat att erbjuda C-aktieägarna att teckna nya preferensaktier av serie C i en riktad nyemission. Emissionen är om högst 1 999 200 kr. Styrelsens beslut biläggs i sin helhet där samtliga villkor framgår.

 • En bevekelsegrund till styrelsens beslut att rikta sig till C-aktieägarna är utfallet av företrädesemissionen i september-oktober vilken tecknades till 32%. I emissionen misslyckades Bolaget med att erhålla nödvändig teckning från A-aktieägarna samt även attrahera emissionsgaranter, något som i sin tur enligt uppgift till styrelsen kan ha sin förklaring i att A-aktieägare likväl som tillfrågade garanter ansåg att redan utgivna preferensaktier av serie C minskade attraktionen att teckna A-aktier då C-aktieägarna enligt bolagsordningen har företrädesrätt till utdelning och vid likvidation jämfört med erbjudna A-aktier. Styrelsen ser det därför mot den bakgrunden samt det ansträngda finansiella läget som logiskt att vända sig direkt till C-aktieägarna för sin finansiering.

  Notera att det är Bolagets A-aktier som är upptagna till handel på AktieTorget, C-aktierna är inte listade. Det finns 98 C-aktier utgivna i Bolaget samt för närvarande 661 792 st A-aktier (inkluderade 303 203 A-aktier anmälda för registering hos Bolagsverket).

  Tidsplan
  23 november 2012 Avstämningsdag för C-aktieägarna
  7 december 2012 Sista teckningsdag för C-aktieägarna
  12 december 2012 Likvid dag för C-aktieägarna

  För vidare information, var vänlig kontakta:
  Fredrik Vojbacke
  Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
  Telefon: +46 8 708 99 04 63
  email hidden; JavaScript is required

  Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.

 •