Biosensor genomför sammanläggning av aktier

September 3, 2012

Extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ), den 17 augusti 2012, beslutade att en sammanläggning av aktier 1:1000 skall ske.

Sammanläggningen innebär att 1000 aktier läggs samman till 1 aktie och genomförs i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Efter sammanläggningen och minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 502 024,60 kronor och fördelas på 358 589 aktier med ett kvotvärde om 1,4 kronor per aktie.

De aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med 1000, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från en av bolagets aktieägare för att innehavet ska bli jämt delbart med 1000. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 10 september 2012. Sista dagen för handel före sammanläggning är den  5 september 2012 och första dag för handel med de sammanlagda aktierna är den 6 september 2012.

Tidsplan för sammanläggningen

5 september 2012 Sista dag för handel med gammal aktie
6 september 2012 Handel med de sammanlagda aktierna påbörjas
10 september 2012 Avstämningsdag för sammanläggningen

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.