Biosensor tar order från Japan samt erhåller villkorad beställning från Malaysia

October 12, 2012

Biosensor har erhållit en order från sin distributör Altech i Japan. Ordern avser 3 stycken BIOSENS®300 system för explosiveämnesdetektion.

Slutkunden i Japan har begärt att förbli konfidentiell och har för avsikt att använda systemen för säkerhetskontroll. Leveransen av systemen kommer att ske efter årsskiftet 2012/2013.

– Alltech beställde sitt första system från Biosensor 2004 och har löpande gjort uppföljningsbeställningar av både system och förbrukningsvaror. Det är glädjande att fortsätta att tillgodose behovet hos en av bolagets äldsta kunder, säger Erik Lissner.

Biosensor har dessutom erhållit en order från sin distributör Millennium Interworks i Malaysia som dock är villkorad av ett formellt godkännande av State Department of Treasury i Kuala Lumpur. Ordern avser 10 stycken BIOSENS®600 system. Slutkunden är en statlig myndighet i Malaysia som önskar att förbli konfidentiell och har för avsikt att använda systemen för att testa intag samt förekomst av narkotika.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
+46 8 706 75 00

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.