Biosensor utökar sin marknad med en distributör i Turkiet

January 24, 2012

Biosensor har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det turkiska bolaget Kaanmed för försäljning av utrustning för drogdetektering. Kaanmed har köpt en BIOSENS®600 som demonstrationsenhet.

– Kaanmed kommer att driva försäljning av produkten för tillämpning inom framförallt arbetsplatskontroller, säger Erik Lissner VD Biosensor, och fortsätter; Kaanmed kommer även att genomföra en studie tillsammans med det kriminaltekniska laboratoriet i Istanbul för att validera produkten för bland annat drogtester i trafiken.

– Vi jobbar hårt med att stärka vårt distributionsnätverk både vad gäller nya och befintliga partners. För att öka säljtrycket på de lokala marknaderna strävar vi också efter att få ut fler enheter till distributörerna, avslutar Erik Lissner.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.