Information om årsstämma för räkenskapsåret 2012

April 2, 2013

Biosensor Applications Sweden ABs styrelse har beslutat att årsstämma kommer avhållas den 26 juni 2013 i Bolagets lokaler i Solna. Kallelse kommer att ske fyra veckor innan årsstämman och årsredovisning ska tillhandahållas tre veckor innan.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.