Nedsättning av aktiekapital registrerat av Bolagsverket

January 24, 2013

Det beslut om nedsättning av aktiekapitalet vilket togs på extra bolagsstämma den 21 december 2012 har nu registrerats av Bolagsverket. Efter registrering uppgår Biosensor Applications Sweden ABs aktiekapital till 530 312,80 kr fördelat på totalt 663 416 st utgivna aktier oavsett aktieslag. Kvotvärdet uppgår därmed till 0,8 kr per aktie.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
T.f. VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.