Nytt datum för Biosensors årsstämma

March 30, 2012

Biosensor kommer att senarelägga årsstämma som skulle hållas 25 april 2012.

Nytt datum för årsstämma är 15 maj 2012 på Biosensors kontor.

 

 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

  

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.