Avlistning och OBS-listning av Biosensor Applications Sweden AB

July 31, 2013

Biosensor Applications Sweden AB aktie (BIAP A) avlistas från AktieTorget efter marknadens stängning den 30 augusti 2013, se dagens pressmeddelande från bolaget för mer information. Aktien kommer from idag den 31 juli 2013 fram till avlistningen handlas på AktieTorgets Observationslista.