A-aktieemission tecknad till 74%, registerad hos Bolagsverket

August 11, 2014

Biosensors nyemission tecknades till 74% innebärandes att 8 592 563 st nya A-aktier har emitterats. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 12 573 059 st varav 12 571 341 st A-aktier och 1 718 st C-aktier. Emissionen är i sin helhet registrerad hos Bolagsverket.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.