Biosensor ökar fokuseringen på försäljning och marknadsföring

December 28, 2010

Biosensor har med framgång färdigställt och lanserat de nya produkterna Biosens 300 och Biosens 600 för leverans. Bolagets verksamhetsstrategi innebär i nuläget ett behov av ett tydligare fokus på försäljning och marknadsinriktade aktiviteter. Som ett resultat av denna inriktning kommer Biosensor att rekrytera ett antal personer med kompetens att förstärka försäljnings- och marknadsavdelningen. Detta innebär också en övertalighet av resurser inom bolagets övriga avdelningar, varför bolaget beslutat att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om neddragning av personalen med 5 personer.

– Vi ser kontinuerligt över verksamheten för att skapa lönsamhet. Med våra nyutvecklade produkter gör vi nu en fokuserad marknadssatsning. För att få utrymme för en koncentrerad marknadsbearbetning kommer vi parallellt att minska våra resurser avseende nyutveckling. Det är viktigt för bolaget att komma i balans mellan kostnader och intäkter. Det är mycket tråkigt att vi måste varsla medarbetare om uppsägning, men det är tyvärr oundvikligt, säger Erik Lissner, VD.

Information om varslet har lämnats till arbetsförmedlingen. Förhandlingar med de fackliga organisationerna påbörjas inom kort.

Biosensors förmåga att tillverka och leverera produkterna Biosens 300 och Biosens 600 påverkas inte negativt av organisationsförändringen.

Omstrukturreringskostnaderna beräknas till cirka 3 miljoner kronor, där merparten kommer att redovisas under 2010. Besparingarna avseende de planerade organisationsförändringarna beräknas till drygt 5 miljoner kronor årligen.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.