Biosensor på väg mot en förlikning i de tyska processerna

August 13, 2010

Ett MoU (Memorandum of understanding) har undertecknats mellan parterna avseende tidigare kommunicerade rättsprocesser. Detta MoU beskriver inriktningen i en tilltänkt förlikning mellan bolaget och det tyska delägda dotterbolaget. Ett slutligt avtal är under bearbetning och beräknas vara färdigt inom den närmaste tiden. Denna förlikning är avsedd att avsluta alla de tidigare påkallade rättstvisterna mellan parterna.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.