Biosensor pågående emission har garanterats till 100%

December 7, 2011

Den pågående företrädesemissionen har garanterats till hela emissionsbeloppet (13,1 Mkr) genom teckningsförbindelser och ett antal utomstående garanter, bland andra bolagets verkställande direktör .

Som tidigare offentliggjorts genomför bolaget en nyemission om 13,1 MSEK med företräde för bolagets aktieägare. Hela emissionsbeloppet är garanterad genom garantiåtaganden. Teckningstiden påbörjades den 2 december och avslutas den 16 december.

Tilläggsprospekt har med anledning av detta upprättats av Bolagets styrelse och kommer att offentliggöras så snart det godkänts av Finansinspektionen.
För fullständiga villkor och ytterligare information om emissionen hänvisas till prospektet för nyemissionen som finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.biosensor.se. 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required