Biosensors nyemission tecknades till 32%

October 26, 2012

Biosensor har avslutat sin nyemission och den tecknades med och utan företrädesrätt till 32% av det högsta nyemissionsbeloppet, vilket
innebär att Biosensor tillförs 1,8 Mkr före nyemissionskostnader.

Det svaga utfallet av emissionen innebär att styrelsen nu kommer se över andra alternativa finansieringslösningar, detta kan inkludera upptagande av lån, riktad nyemission, utförsäljning av tillgångar samt kontakt med leverantörer avseende skuldnedskrivning.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.