Emission 100% säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser

January 28, 2013

Biosensor Applications Sweden AB har i den pågående nyemissionen säkerställt 100% teckning genom skriftliga garantiavtal samt en teckningsförbindelse. Totalt emissionsbelopp uppgår till 3 317 Tkr.

Teckningsförbindelsen om 26,8% (890 Tkr) av emissionen har erhållits från huvudägaren Transferator AB (Publ). Garantiåtagandena uppgår såldes till resterande 73,2% (2 427 Tkr) av emisionen och garanterna är Jakob Johansson (ledamot i styrelsen), Johan Grip, Per Landin, Micha Gottfarb, Fredrik Vojbacke (tf. VD och ledamot i styrelsen) samt Tommy Trollborg (Ordf. i styrelsen).

Garantikostnaden uppgår till totalt 398 tkr motsvarande 12% av garanterat belopp. För teckningsförbindelsen utgår ingen ersättning.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.