Förändrar och utökar styrelsen

January 19, 2011


Vid extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ), den 13 januari 2011, nyvaldes Lars Burström och Svante Lundbrink som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses samt att Leif Engström, Bengt Hagander och Tomas Wängberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte den 17 januari 2011 valdes Lars Burström till styrelseordförande.

Lars Burström – ny styrelseordförande:
Lars Burström är jurist och idag verksam som egen företagare. Som praktiserande jurist var Lars Burström, under 16 år, verksam som bankjurist och notariatchef inom Swedbank. Under sammanlagt tolv år arbetade Lars Burstöm som bolagsjurist, varav sex år i Gylling Optima Batteries AB. Härutöver har Lars Burström, under tio år, bedrvit verksamhet i egen regi med inriktning på familjerätt, bolagsrätt och fastighetsrätt med tillhörande skattefrågor.

Svante Lundbrink – ny styrelseledamot:
Svante Lundbrink är bergsingenjör och styrelseordförande i Cavotec Sverige AB samt Senior Advisor till styrelsen i Loxystem AB. Svante Lundbrink har, under 16 år, varit anställd vid Atlas Copco, varav fem år i Frankrike med bland annat globalt ansvar för gruv- och tunnelriggar. Härutöver har Svante Lundbrink varit VD för Bromma Conquip, Avfuktningsdivisionen inom Munters Europe samt Aura Light International.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.