Förslag nya styrelseledamöter inför extra bolagsstämma

January 24, 2013

Inför den extra bolagsstämman den 21 december 2012 har det inkommit förslag på följande personer avseende val av styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

”Omval av sittande ordförande Tommy Trollborg samt nyval av Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke till ordinarie ledamöter”.

Nuvarande ledamöterna Johan Carlström samt Svante Lundbrink har av tidsskäl avböjt omval.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.