Kallelse till årsstämma 2014

May 20, 2014

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-‐6814, kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2014 kl. 15.30 i bolagets lokaler på Solna Strandväg 3, 171 54 Solna.
Kallelsen i sin helhet finns att läsa under denna länk: Kallelse till årsstämma 2014

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.