Marknadsmeddelande 05/13 – Information gällande företrädesemission i Biosensor Applications Sweden AB

January 24, 2013

Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 14 januari 2013. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätten till deltagande i emissionen är den 15 januari 2013.

För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls fem (5) teckningsrätter av serie A. Det krävs en (1) teckningsrätt serie A för att teckna en (1) ny A-aktie till en emissionskurs om 1,00 kr per aktie (5:1 á 1,00 kr).

Handel med teckningsrätter äger rum mellan den 22 januari 2013 till och med den 1 februari 2013.

Handel med BTA äger rum från och med 22 januari 2013 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Avstämningsdag är den 17 januari 2013.

Teckningstid är mellan 22 januari till 6 februari 2013.

Information om teckningsrätten: