Offentliggörande av tilläggsprospekt

December 9, 2011

Biosensor Applications Sweden AB (publ) offentliggör härmed tilläggsprospekt och finns att tillgå på bolagets (www.biosensor.se ) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

 Tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att den pågående företrädesemissionen har garanterats till hela emissionsbeloppet (13,1 Mkr) genom teckningsförbindelser och ett antal utomstående garanter, bland andra bolagets verkställande direktör.

 Teckningstiden påbörjades den 2 december och avslutas den 16 december.

  

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.