Styrelseförändring

November 24, 2011

Igår, den 23 november 2011, hölls extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). I samband med den extra bolagsstämman antecknades styrelseförändringar.

Styrelseledamoten Bengt Hagander har, på grund av andra åtaganden, anmält att hans uppdrag som styrelseledamot skall upphöra. Styrelsen utgörs fortsättningsvis av de tre styrelseledamöterna Lars Burström, Svante Lundbrink samt Fredrik Wredmark. 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.